Za veľa sľubným sloganom nájdeme cestovnú kanceláriu s tradíciou dvoch desaťročí, zaoberajúcu sa predovšetkým cestovaním, ktorej majiteľ je Vasilis Spinoulas.

 

Akým smerom by Ste chceli upriamiť pozornosť svojím dôveru vzbudzujúcim sloganom?

Počas minulých dvoch desaťročí som zorganizoval a zrealizoval dovolenku početným turistom prichádzajúcim samostatne aj cez cestovnú kanceláriu. Napríklad takmer od začiatku spolupracujem s tromi cestovnými kanceláriami, čo dokazuje ich spokojnosť. Týmto sloganom by som chcel odkázať na filozofiu mojej kancelárie, ako aj na to, že vždy kladiem dôraz svojich spolupracovníkov, že sme vo veľkej miere zodpovední za to, že naši klienti budú odchádzať z Korfu spokojní a bohatí na zážitky. Nie klienti sú tu pre nás, ale my pre nich. Veľký dôraz kladiem aj na kvalitu nami organizovaných služieb a bezpečnosť.

 

Spomenuli Ste služby a bezpečnosť. Čo pod týmto rozumiete?

Turizmus a turistický ruch sa v poslednom období veľmi zmenil, vznikla silná konkurencia, preto sa odvažujem tvrdiť, že len sa udržia len tí, ktorí vedia zabezpečiť najviac služieb naraz v širokom zábere uspokojovania požiadaviek turistu. K tomu samozrejme patrí tiež, že do mojej ponuky patria kvalitné ubytovacie zariadenia – apartmány a hotely, zabezpečujem transfer z letiska, či autobusmi v prípade väčšieho počtu, či v prípade samostatného príchodu, o čom sa klienti dozvedia počas svojho pobytu medzi všeobecnými informáciami o pobyte na ostrove. Spoľahlivým partnerom zabezpečím požičanie automobilu či motorového vozidla, pričom garantujem jeho kvalitu. Organizujem také fakultatívne výlety, ktoré okrem klasických možností poskytujú aj alternatívu oddychu pre klientov, ktorí sú tu viacerý krát. Klientom poskytujem telefonický kontakt  24 hodín denne pre prípad riešenia problémov, aj dvere mojej kancelárie sú pre nich vždy otvorené či už na riešenie problému či priateľský rozhovor. To dáva všetkým silný pocit bezpečia.      


Koľkým ľudom viete poskytnúť takéto kvalitné služby?

Moja kancelária rokmi postupne silnela. V začiatkoch som pracoval so 40 klientmi týždenne, v dnešnej dobe počet v hlavnej sezóne dosahuje týždenne aj 500 až 600 osôb. Spokojnosť takéhoto množstva klientov je však možné dosiahnút len odbornou kvalifikovanosťou, praxou v odbore, angažovaným tímom a aj spoľahlivou, dobrou povesťou potvrdzujúcou sa v praxi.


Po profesionálnych úspechoch, ktoré Ste dosiahli, aké máte ešte plány do budúcna?

Môjím cieľom je, aby som bol pre dynamický rast, účinnosť pri riešení ťažkostí a zodpovedné riadenie považovaný za najobľúbenejšieho turistického partnera najvyššej kvality na ostrove Korfu. To znamená veľkú pohotovosť spolupracovníkov, znalosť domáceho a medzinárodného trhu a rozvinutie komunikácie.

    

Vasilis Spinoulas                

INTERUNION TRAVEL